Postępowanie upadłościowe

Każdy obywatel Polski, który nie prowadzi działalności gospodarczej, może w określonych prawem sytuacjach ogłosić upadłość konsumencką, czyli bankructwo osoby fizycznej. Jej idea polega na uwolnieniu dłużnika od zaciągniętych zobowiązań finansowych, których nie jest w stanie spłacić. Od 2020 roku dla takich osób obowiązuje uproszczona procedura postępowania upadłościowego, chyba że zaistnieją przesłanki, kierujące sprawę do rozpatrywania jej w trybie zwykłym.

W zależności od indywidualnej sytuacji, wyroku sądu oraz posiadanego majątku, dłużnik może mieć ustalony harmonogram spłat wierzycieli lub mieć umorzone wszystkie długi. Upadłość pozwala ona na rozpoczęcie nowego i wolnego od długów etapu w życiu. Upadłość konsumencka jest czasami jedynym, sensownym wyjściem ze spirali zadłużenia i wizyt komorników oraz wierzycieli. Warto zawalczyć o swoją przyszłość i skonsultować swoją sytuację z doświadczonym radcą prawnym.

 

Karty kredytowe spięte łańcuchem

Etapy postępowania upadłościowego

Procedurę postępowania upadłościowego rozpoczyna złożenie właściwie wypełnionego wniosku o upadłość konsumencką razem z wymaganą dokumentacją w odpowiednim, ze względu na miejsce zamieszkania obywatela, sądzie rejonowym. Wniosek może być złożony zarówno przez dłużnika, jak i wierzyciela. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości, które polega na weryfikacji przesłanek do ogłoszenia upadłości. Następnie, sąd rejonowy przeprowadza właściwe rozpoznanie wniosku i decyduje, czy wniosek uznać, oddalić czy odrzucić.

Na skutek udzielonego przez klienta pełnomocnictwa, nasza kancelaria może wyręczyć klienta w złożeniu dokumentacji, czuwać nad etapami procesu oraz kompleksowo poprowadzić sprawę o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.