Współpraca w zakresie indywidualnym

Proponujemy indywidualne usługi prawne dla osób fizycznych, które chcą ogłosić upadłość konsumencką i potrzebują wnikliwej analizy sprawy oraz pomocy prawnej podczas przebiegu postępowania. To najszerszy dostępny u nas pakiet, który zawiera wszystkie czynności prawne, których należy dopełnić w celu ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

W skład opcji indywidualnej wchodzą m.in.:

  • odebranie wysłanych przez klienta dokumentów w formie papierowej, świadczących o zadłużeniu, w tym wszelkich pism i ponagleń windykacyjnych, a także opisu zaistniałej sytuacji i okoliczności powstania zadłużenia;
  • szczegółowa analiza otrzymanej od klienta dokumentacji, wykonana przez naszego radcę prawnego i wybór najlepszego rozwiązania z danej sytuacji;
  • przygotowanie, wypełnienie i złożenie w sądzie rejonowym kompletnego wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
  • doradztwo, reprezentowanie i pomoc klientowi podczas całego postępowania upadłościowego.

 

Chcesz ogłosić upadłość konsumencką? Wypełnij formularz (kliknij tutaj)

 

Mężczyzna siedzący na schodach