Współpraca w zakresie optymalnym

Nasza oferta współpracy w wariancie optymalnym zawiera poszerzony zakres, świadczonych usług prawnych. Omawiana opcja jest dobrym wyborem dla klientów, którzy nie chcą samodzielnie zajmować się sprawą upadłości konsumenckiej. Procedura skorzystania z usługi jest podobna jak w wariancie podstawowym, jednak wzbogacona o udzielenie naszemu radcy prawnemu pełnomocnictwa. Tym samym, klient zgadza się na wypełnienie wniosku w jego imieniu oraz reprezentację go w postępowaniu upadłościowym w uzgodnionym zakresie.

W skład pakietu optymalnego wchodzą:

  • zapoznanie się z formularzem, wypełnionym przez klienta;
  • sporządzenie i wypełnienie właściwego wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
  • złożenie poprawnie uzupełnionego wniosku we właściwym, ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika sądzie rejonowym;
  • reprezentacja klienta przed sądem w postępowaniu upadłościowym w zakresie przedmiotu zgłoszenia.

 

Chcesz ogłosić upadłość konsumencką? Wypełnij formularz (kliknij tutaj)

 

Mężczyzna z hologramowym tabletem